Algemene Ledenvergadering
geschrapt vanwege COVID-19

Geplande Algemene Ledenvergadering van HV wocom Helmond voor 1 oktober 2020 in de Westwijzer alsnog vanwege COVID-19 geschrapt.

Het bestuur van HV wocom Helmond heeft alsnog moeten besluiten om de ALV te laten vervallen. De risico’s vanwege COVID-19 zijn hiervoor aanleiding.

Mogelijk gaan we de website benutten om bijv. jaarverslag en financiële overzicht te publiceren.

Namens bestuur HV wocom Helmond vz. Berry Smits