Notulen en verslagen

Huurdersoverleg Huurdersvereniging Wocom Helmond 2024

Jaarplan 2024 wijktafel Helmond

Prestatieafspraken Helmond 2024

Jaarplan wijktafel Helmond 2023

Jaarbijeenkomst Huurdersvereniging 2023

Sociaal plan 2023

Jaarvergadering 2022

Jaarverslag 2019

Overige documenten

Archief