Nieuw West

Onze bewonerscommissie bestond aan het einde van 2011 uit negen leden:

Alami Al Jattari, Cevdet Damatoglu, P.v.d. Eynden, mevr. Marjan Koolen, Henk Koolen, Annelies v.d. Reek, mevr. Yolanda Thijssen, mevr. Karin van Veghel en Willem v.d.Werff.

We hebben in 2011 tweemaal vergaderd voornamelijk over de samenvoeging van onze bewonerscommissie met bewonerscommissie Rond de Kerk.

Nieuwbouw / Onderhoud

Het terrein aan het Hertogplein is bouwklaar gemaakt. Op deze plek komen 20 nieuwe eengezins- en seniorenwoningen

Leefbaarheid/ Buurtbeheer

Er zijn in 2011 twee wijkschouwen geweest tegelijk met de wijkschouwen van Rond de Kerk. De resultaten waren niet om over naar huis te schrijven.

Externe contacten

De contacten naar woCom zijn redelijk verlopen. Met De Vaart en de buurtorganisaties worden vrij goede contacten onderhouden en met de gemeente verlopen de contacten goed.

De bewonerscommissie hoopt dat er snel gestart wordt met de verdere herstructurering van West, want daar zitten de bewoners allemaal op te wachten.