Kroon-Krollaan

De vertegenwoordiging van de wijk Kroon-Krollaan bestaat helaas na verhuizingen van bestuursleden slechts uit 1 persoon, te weten de heer C. Rooijackers. Graag hadden we enkele personen meer die onze wijk mee willen besturen en/of aan overleg deel willen nemen.

Over het algemeen is het een fijne plek om te wonen in onze stad Helmond maar er kan natuurlijk altijd een beter leefklimaat geschapen worden. In totaal heeft de verhuurstichting woCom in onze wijk ongeveer 125 woningen in bezit om verhuurd te kunnen worden.

Indien U als bewoner-huurder iets meer informatie wilt weten gelieve dan zich te wenden tot de verhuurder of de huurders vereniging HV woCom Helmond (voorheen De Vaart), die wij met de huurders uit Helmond samen hebben opgericht en die vanuit de Woningwet 2015 ook aangemerkt wordt om indien nodig info te geven of belangen te behartigen.

Dus beste bewoners van de wijk Koon-Krollaan, indien U zich geroepen voelt, U mag deel nemen aan de commissie Kroon Krollaan. 

Met vriendelijke groeten, Cor Rooijackers, lid.