Bestuur

Zittend van links naar rechts:
Hans Stienen (Oud / Nieuw West) 1e secretaris*, Jan Peeters (vz Oud / Nieuw West) vice-voorzitter*, Berry Smits (Apostelwijk) voorzitter HV wocom Helmond*, Wim Looverbosch (Annawijk)
 
Staand van links naar rechts:
Anita van Groot (Annawijk), Frank Driessen (Oud / Nieuw West) lid DB*, Henk Ceelen (Houtsdonk), Annelies Johann (Apostelwijk), Johan Verstappen (vz Houtsdonk) lid Wooncommissie Helmond, Loubna Bakra (Annawijk) 2e secretaris, Cor Rooijackers (Kroon Krollaan) penningmeester*
 
Ontbreekt op foto: Riek Aben (Oud / Nieuw West)
 
*= DB lid HV woCom Helmond

DB-BESTUUR
Berry Smits, voorzitter en lid BC Apostelwijk
Jan Peters, vice-voorzitter en lid BC Oud / Nieuw West
Cor Rooijackers, penningmeester en lid BC Kroon Krollaan
Hans Stienen, secretaris en lid BC Oud / Nieuw West
Frank Driessen, DB lid en lid BC Oud/Nieuw West

Overige leden bestuur
Loubna Bakra, lid BC Annawijk
Anita van Grot – Battave, lid BC Annawijk
Wim Looverbosch, lid BC Annawijk
Riek Abe, lid BC Oud / Nieuw West
Johan Verstappen, lid BC Houtsdonk
Henk Ceelen, lid BC Houtsdonk
Annelies Johann, lid BC Apostelwijk

Adviseurs Woonbond
Anita Goovaarts, adviseur HV woCom Helmond 
Henri de Miranda, adviseur Platform en Verbindende Schakel

Vertegenwoordigers Platform
( overleg Huurdersverenigingen de Pan- Laarbeek – woCom Helmond )
Berry Smits en Cor Rooijackers

Leden deelname Platform
Berry Smits en Cor Rooijackers

Vertegenwoordigers Verbindende Schakel
( Platform / woCom )
Berry Smits en Frank Driessen

Leden overleg Verbindende Schakel / Directie woCom
Berry Smits en Frank Driessen

Leden overleg Helmondse huurdersorganisaties / prestatieafspraken
Berry Smits en Cor Rooijackers    

Overleg gemeente / woningcorporaties
/ Helmondse huurdersorganisatie
Berry Smits
 
Huurders Brandevoort: géén vertegenwoordiging.