Bestuur

Zittend van links naar rechts:
Hans Stienen (Oud / Nieuw West) 1e secretaris*, Jan Peeters (vz Oud / Nieuw West) vice-voorzitter*, Berry Smits (Apostelwijk) voorzitter HV wocom Helmond*, Wim Looverbosch (Annawijk)
 
Staand van links naar rechts:
Anita van Groot (Annawijk), Frank Driessen (Oud / Nieuw West) lid DB*, Johan Verstappen (vz Houtsdonk) lid Wooncommissie Helmond, Loubna Bakra (Annawijk) 2e secretaris (afgetreden 1 sept 2020), Cor Rooijackers (Kroon Krollaan) penningmeester*
 
Ontbreekt op foto: Riek Aben (Oud / Nieuw West)
 
*= DB lid HV woCom Helmond

DB-BESTUUR
Berry Smits, voorzitter en lid BC Apostelwijk
Jan Peters, vice-voorzitter en lid BC Oud / Nieuw West
Cor Rooijackers, penningmeester en lid BC Kroon Krollaan
Hans Stienen, secretaris en lid BC Oud / Nieuw West
Frank Driessen, DB lid en lid BC Oud/Nieuw West

Overige leden bestuur
Anita van Groot – Battavé, lid BC Annawijk
Wim Looverbosch, lid BC Annawijk
Riek Aben, lid BC Oud / Nieuw West
Johan Verstappen, lid BC Houtsdonk

Leden deelname Platform
Berry Smits en Cor Rooijackers

Leden overleg Verbindende Schakel /Directie Wocom
Berry Smits en Frank Driessen

Leden overleg Helmondse huurdersorganisaties / prestatieafspraken
Berry Smits en Cor Rooijackers    

Overleg gemeente / woningcorporaties
/ Helmondse huurdersorganisatie
Berry Smits